Bedemand i varde og omegn

0
938
Bedemand i varde

Begravelsespraksis og rites varierer meget mellem kulturer og religioner. Begravelsespraksis deler dog sædvanligvis nogle fælles elementer, der fjerner afdøde til en hovederi, forbereder resterne, udfører en ceremoni, der ærer den afdøde og behandler familiens åndelige behov og udfører den endelige disposition af afdøde. Bedemand arrangerer og leder disse opgaver for sørgende familier, og er stolte over deres evne til at give trøst til familie og venner af afdøde og i at yde passende service.

Bedemand, også kaldet mortists og undertakers, arrangerer detaljerne og håndterer logistik af begravelser under hensyntagen til afdødes og familiemedlemmers ønsker. Sammen med familien fastlægger bedemand sted, datoer og tidspunkter for vågner, mindesmærker og begravelser. De sørger for en lænke til at bære kroppen til begravelseshuset eller hylsen.

Bedemand udarbejder dødsangivelser og stiller dem i aviser, arrangerer pallbearers og præster, planlægger åbning og lukning af en grav med en repræsentant for kirkegården, udsmykker og forbereder sites for alle tjenester og giver transport til de afdøde, sørgerne , og blomster mellem websteder. De direkte også forberedelse og forsendelse af organer til udenfor statsbegravelse.

Bedemand i varde er professionel

De fleste bedemand er også uddannet, licenseret og praktiserende embalmer. Balsamering er en hygiejnisk, kosmetisk og konserverende proces, hvorigennem kroppen er forberedt til indblanding. Hvis mere end 24 timer forløber mellem død og indblanding, kræver statens lovgivning sædvanligvis, at restene bliver nedkølet eller balsameret.

Når man balsamerer en krop, vasker regissørerne kroppen med bakteriedræbende sæbe og erstatter blodet med balsamfluid for at bevare vævene. De kan omforme og rekonstruere organer ved hjælp af materialer som ler, bomuld, gips fra Paris og voks. De kan også anvende kosmetik til at give et naturligt udseende, klæde kroppen og læg den i en kiste. Bedemand opbevarer optegnelser som balsamrapporter og specificerede lister over tøj eller værdigenstande, der leveres med kroppen. I store begravelseshuse kan der ansættes et balsamepersonale på to eller flere plus flere lærlinger.

Begravelsestjenester kan finde sted i et hjem, et hus for tilbedelse, begravelseshjem eller på gravstedet eller krematoriet. Nogle tjenester er ikke religiøse, men mange er. Bedemand i varde skal være fortrolige med begravelses- og begravelseskanaler fra mange trosretninger, etniske grupper og broderskabsorganisationer. For eksempel har medlemmer af nogle religioner sjældent den afdøde balsameret eller kremeret.

Stipendier

Begravelse i en kiste er den mest almindelige metode til bortskaffelse af rester i USA, selv om entombment også forekommer. Cremation, som er brændingen af ​​kroppen i en speciel ovn, udvælges i stigende grad, fordi det kan være billigere og giver mulighed for at mindeservicen holdes på en mere bekvem tid i fremtiden, når slægtninge og venner kan komme sammen. En begravelsestjeneste efterfulgt af kremering behøver ikke være anderledes end en begravelsestjeneste efterfulgt af en begravelse. Normalt er cremerede rester anbragt i en slags permanent beholder eller urn, inden de er forpligtet til et sidste hvilested. Urnen kan blive begravet, anbragt i et indendørs eller udendørs mausoleum eller columbarium eller interred i en speciel urthave, hvor mange kirkegårde sørger for kremerede rester.

Bedemand håndterer det papirarbejde, der er involveret i personens død, herunder indgivelse af papirer til statslige myndigheder, således at der kan udstedes et formelt dødscertifikat og kopier udleveret til arvingerne. De kan hjælpe familiemedlemmer til at ansøge om veterans begravelsesydelser eller underrette dødsstyrelsen om social sikring. Også bedemand kan anmode om overførsel af pensioner, forsikringer eller livrenter på vegne af efterladte.

Bedemand arbejder også med dem, der ønsker at planlægge deres egen begravelse på forhånd. Dette sikrer, at kundens ønsker vil blive taget hånd om til deres tilfredshed.

De fleste begravelseshuse er små, familiedrevne virksomheder, og mange bedemand er ejeroperatører eller medarbejdere med ledelsesansvar. Bedemand er derfor ansvarlige for deres virksomheds succes og lønsomhed. Direktører skal føre regnskab over udgifter, indkøb og ydelser, der ydes forberede og sende fakturaer til tjenester og arkiver alle nødvendige statslige og føderale ansættelsesrapporter og skatteformularer. Bedemand bruger i stigende grad computere til fakturering, bogføring og markedsføring. Nogle begynder at bruge internettet til at kommunikere med kunder, der planlægger deres begravelser i forvejen eller for at hjælpe dem ved at udvikle elektroniske nekrologer og gæstebøger. Bestyrelsen stræber efter at fremme en samarbejdsvillig og venlig indstilling blandt medarbejderne og en medfølende holdning til familierne. I stigende grad hjælper bedemand også enkeltpersoner med at tilpasse sig ændringer i deres liv efter en død gennem efterbehandlingstjenester og støttegrupper.

EFTERLAD ET SVAR